Jak dzielimy odpady?


Obecnie, aby zachować porządek i móc pozbywać się różnego rodzaju zanieczyszczeń, niezbędny jest regularny wywóz odpadów. Te zaś można podzielić na kilka kategorii.

Kontenery na odpady budowlane i poremontowe


Są to odpady, które powstają podczas budowy czy remontu w gospodarstwie domowym.

Dzieli się je na trzy grupy:

  1. Gruz czysty, czyli odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek, gruz ceglany, gleba i kamienie.
  2. Gruz zmieszany, to znaczy mieszanka składająca się z: odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.
  3. Gruz zanieczyszczony, w grupie tej znajdują się zmieszane odpady z budowy, remontów oraz demontażu budynków.

Idealnym sposobem na legalne i bezpieczne, ale też bardzo wygodne pozbycie się tego rodzaju śmieci, będą wynajęte kontenery na odpady. Sprawdzą się one przy remoncie, przebudowie domu czy mieszkania, a także przy wyburzaniu obiektu użyteczności publicznej, czyli wszędzie tam, gdzie w trakcie prac powstaje bardzo dużo gruzu i śmieci. Biorąc pod uwagę zakres robót, wybrać można oczywiście kontenery na odpady o różnych wymiarach i pojemnościach.

Jak dzielimy odpady segregowane?


Kolejną kategorią odpadów są te, które można poddać recyklingowi i ze względu na to powinno się je segregować w gospodarstwach domowych na określone grupy.

W większości polskich gmin główną zasadą jest ta dzieląca obecnie takie odpady na cztery grupy:

  • Papier. To znaczy: papier biurowy i piśmienniczy, druki (gazety i zeszyty), pudełka kartonowe i papierowe, papierowe opakowania.
  • Szkło. Są to szklane: opakowania po napojach, opakowania po kosmetykach, słoiki.
  • Metale i tworzywa sztuczne. Grupa ta obejmuje: opakowania z metalu (puszki, wieczka, folie), opakowania z tworzyw sztucznych (czyli: folie, torebki, butelki, kubki), opakowania wielomateriałowe (torebki po przyprawach, kartony po mleku i sokach, opakowania próżniowe).
  • Odpady zielone, czyli: resztki owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i orzechów, skoszona trawa, słoma, patyki, i drobne gałęzie, resztki roślin doniczkowych i ciętych, wióry z drewna.

Inne rodzaje odpadów


Warto wiedzieć, że z gospodarstw domowych zbierane są także zmieszane odpady. Są to takie śmieci, z których nie da się już odzyskać surowców, czyli nie można ich poddać procesowi recyklingu (przede wszystkim ze względu na ich zanieczyszczenie). Wśród odpadów wyróżnia się także te wielkogabarytowe – których ze względu na rozmiar lub wagę nie da się wrzucić do zwykłego kosza. Rzeczami, które należy oddawać do punktów odbioru odpadów niebezpiecznych, są natomiast śmieci, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego zagrożenie (baterie, chemikalia, farby itp.).

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Usuń Gruzkontenery na odpady Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *