Kiedy należy zapewnić pracownikowi strój?

Kiedy należy zapewnić pracownikowi strój

Kodeks pracy określa jasno, w jakich sytuacjach na pracodawcę zostaje nałożony obowiązek, polegający na dostarczeniu pracownikom adekwatnej odzieży i obuwia roboczego. Nie zawsze jednak jest to regułą, gdyż istnieją sytuacje, gdzie pracownik może skorzystać z własnej odzieży i obuwia roboczego. Jak ustalić czy pracodawca musi zapewnić strój roboczy w czasie pracy czy też nie? Przeczytaj więcej i dowiedz się kiedy przysługuje możliwość wypłaty ekwiwalentu w ramach konserwacji odzieży.

Odzież ochronna czy odzież robocza?


Wbrew pozorom te dwie definicje odnoszą się do zupełnie innych pojęć.

  • Odzież robocza jest ubraniem stricte przeznaczonym do pracy, gdzie istnieje bardzo mocne zabrudzenie roztworami bądź substancjami, nie stanowiącymi zagrożenia dla zdrowia np. kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi, natomiast dopuszcza się to, że ubrania mogą szybciej ulec zniszczeniu poprzez działające czynniki, lub specyfika pracy i wykonywanych produktów wymaga odrębnej estetyki wykonania.
  • Odzież ochronna to strój, który ma za zadanie ukrycie lub zastąpienie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownika, chroniąc go przed występującymi zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, mechanicznymi, jak również niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

odzież ochronna

Kiedy pracodawca zapewnia ubranie?


Odzież robocza nie przysługuje każdemu pracownikowi. Według kodeksu pracy (art 237), pracownik powinien uzyskać odzież roboczą w przypadku, kiedy istnieje ryzyko zniszczenia lub zabrudzenia własnej odzieży pracownika, lub gdy w miejscu pracy są pewne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne lub technologiczne, nakładające taką konieczność.  Poruszone w kodeksie pracy sytuacje dotyczące obowiązku dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia ochronnego, wyrażone są w charakterze oceny, czyli zasadność takiego obowiązku musi być rozpatrzona pod kątem faktycznych warunków, panujących w pracy.

Ekwiwalent – na jakich zasadach?


Zarówno odzież i obuwie robocze dostarczane są nieodpłatnie. Jednak w niektórych sytuacjach pracownik może korzystać z własnej odzieży i obuwia roboczego, pod warunkiem, że spełniają one przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji pracownik, który korzysta w miejscu pracy z własnej odzieży i obuwia roboczego, zyskuje prawo do otrzymanie z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość w jakiej ekwiwalent pieniężny ma zostać wypłacony, określa się na podstawie aktualnie obowiązujących cen. Warto jednak pamiętać, że nie może to być zwykłe ubranie, a odzież, spełniająca wymagania, regulowane przez polskie przepisy i normy. Jeżeli pracownik otrzymuje ekwiwalent, nie podlega on opodatkowaniu.

rodzaj odzieży musi zostać określony wewnętrznym regulaminem

Kiedy pracownik nie może korzystać z własnej odzieży roboczej?


Pracownik nie zawsze jednak może nosić w miejscu pracy własną odzież i obuwie robocze, otrzymując ekwiwalent pieniężny.

  1. W przypadku, gdy pracownik zajmuje stanowisko, wiążące się bezpośrednio z obsługą urządzeń technicznych, maszyn, bądź wykonuje prace, które powodują wzmożone brudzenie, lub skażenie odzieży i obuwia roboczego materiałami zakaźnymi biologicznie, środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, nie może używać własnej odzieży.
  2. Pracownikowi w tej sytuacji nie może zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny.

Kiedy wykonywana praca powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia, bądź naraża na intensywne brudzenie i kontakt ze środkami szkodliwymi, wówczas pracodawca musi dostarczyć odzież i/lub obuwie ochronne i kategorycznie nie może wyrazić zgody na to, by pracownik mógł korzystać z własnej odzieży i pobierać ekwiwalent pieniężny. Kwotę ekwiwalentu określa tabela norm, zawierająca przydział obuwia, odzieży i aktualne ceny.

odzież ochronna

Jaki rodzaj odzieży ochronnej i roboczej?


Pracodawca powinien ustalić jaki rodzaj środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia ma obowiązywać na poszczególnych stanowiskach, jeżeli stanowi niezbędną kwestię. Kluczowe zatem jest ustalenie rodzajów odpowiedniej odzieży i okresu ich użytkowania, po wcześniejszych konsultacjach z pracownikami i specjalistami. Ustalenie takich środków, jak obuwie i odzież leży w gestii regulaminu pracy, bądź jeżeli takiego regulaminu nie ma, taka kwestia może zostać uregulowana umową z określonym pracownikiem w formie np. aneksu bądź załącznika do jego umowy o pracę.

Pranie i konserwacja odzieży


Pracodawca może nie dopuścić danego pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada on wymaganej na jego stanowisku odzieży ochronnej lub roboczej. Poza obowiązkiem zapewnienia odzieży roboczej lub ochronnej, pracodawca powinien również zagwarantować, że jej stan jest odpowiedni. Do pracodawcy należy wówczas zapewnienie, aby środki ochrony, a także obuwie i odzież miały ochronne i użytkowe właściwości. To właśnie szef ma zapewnić to, aby odzież robocza była konserwowana, prana, naprawiana, odpylana bądź/i odkażana. W momencie gdy szef nie zapewnia pracownikowi wymienionych czynności  konserwacyjnych o wówczas sam pracownik może to zrobić, ale pracodawca musi ponieść tego koszt lub wypłacić niezbędny ekwiwalent z tego tytułu.

Kiedy pracownik nie może konserwować odzieży na własną rękę?


W sytuacji, gdy doszło do skażenia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi bądź materiałami zakaźnymi biologicznie, kategorycznie niedopuszczalne jest to aby pracownik we własnym zakresie dokonywał konserwacji, prania, odkażania czy odpylania takiej odzieży ochronnej. W takim przypadku skażona odzież powinna być przechowywana w odpowiednim do tego miejscu i poddana procesowi utylizacji jako niebezpieczny odpad.

Ciepłe bluzy z polaru dla pracowników


Bluzy wykonane z wysokiej jakości polaru będą doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Polary z logo firmy są wytrzymałe, charakteryzują się świetnymi izolacyjnymi właściwościami i dobrze dopasowują się do ciała. Bluza polarowa dla pracownika to funkcjonalny i praktyczny strój, który zabezpieczy go przed chłodem. Istnieje sporo branż i profesji, gdzie pracownicy nieustannie narażeni są na złe warunki pogodowe np. mechanicy samochodowi, pracownicy stacji benzynowych, operatorzy maszyn na produkcyjnych halach, osoby wykonująca prace w miejscach publicznych, chodnikach, drogach,  jak również pracujący na budowach i otwartych przestrzeniach. Polar z logo firmy jest solidnym i ciepłym strojem, gwarantującym termiczny komfort.

bluza polarowa Logomix
Zdjęcie pochodzi ze strony: https://logomix.com.pl/30-polary-firmowe.

Podsumowanie


Pracodawca musi przydzielić potrzebną odzież roboczą i niezbędne środki indywidualnej ochrony nie tylko swoim pracownikom, ale także osobom, które wykonują okresowe prace bądź zadania inspekcyjne w miejscach, gdzie ich odzież własna może ulec zniszczeniu bądź zabrudzeniu. Pracownik musi respektować regulacje które wymagają od niego założenia odzieży roboczej, w przeciwnym razie łamie on przepisy, co może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej, a nawet zakończeniem współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *