Podstawowe rodzaje robót ziemnych


roboty ziemne

Trudno wyobrazić sobie realizację jakiejkolwiek inwestycji bez wcześniejszego przygotowania terenu. Roboty ziemne to pierwszy krok na drodze, która ma doprowadzić do postawienia nieruchomości. Tego typu prace wykonuje się także podczas budowy rurociągów, dróg, linii kolejowych oraz tuneli. Ich odpowiednie przeprowadzenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia kolejnych etapów. Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Jakiego typu prace wchodzą w zakres robót ziemnych?

Z czego składają się prace ziemne?


Cały proces związany z przygotowaniem terenu pod inwestycję można podzielić na trzy części, które następują bezpośrednio po sobie. Podczas realizowania tego typu robót niezbędna jest obecność różnego rodzaju maszyn. Na każdym placu budowy powinny znaleźć się m.in. koparki, spycharki, równiarki oraz zgarniarki. Dzięki nim, wszystkie czynności przebiegają szybko i możliwe jest wykorzystanie różnych metod pracy. W niektórych sytuacjach, jeśli mamy do czynienia z bardzo trudnym terenem, roboty ziemne mogą być wykonywane za pomocą narzędzi ręcznych. Z jakich etapów składają się prace?

Część przygotowawcza


Pierwszym krokiem jest przygotowanie gruntu, na którym będą realizowane roboty. Jakie czynności wykonuje się na tym etapie? Przede wszystkim usuwa wszystkie elementy, które nie powinny znaleźć się na zagospodarowanym terenie. Mowa o wszelkich obiektach przeznaczonych do rozbiórki, liniach energetycznych i łącznościowych. Oprócz tego, robotnicy zajmują się likwidacją mało wartościowej zieleni oraz obniżeniem lustra wody gruntowej. Dodatkowo, usuwa się warstwę ziemi roślinnej.

Część podstawowa


Roboty ziemne polegają również na wykonywaniu wykopów oraz nasypów. Tego typu czynności są zaliczane do etapu podstawowego. Mają ogromne znaczenie, gdyż decydują o tym w jaki sposób będzie ostatecznie prezentować się krajobraz. Podczas wykonywania wykopów i nasypów przenosi się urobek w inne miejsca i odpowiednio zabezpiecza skarpy, jeśli mają mieć ona charakter stały. Dzięki temu, zostaje zmniejszone ryzyko osunięcia się ziemi. Oprócz tego, niezbędne jest odwodnienie wykopów.

Część wykończeniowa


Ostatnim etapem robót ziemnych jest profilowanie nasypów. Za pomocą wspomnianych wyżej maszyn, wyrównuje się dno wykopów oraz skarpy. Robotnicy zajmują się ponadto naniesieniem nowej warstwy ziemi roślinnej oraz stworzeniem małej architektury ogrodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *